Taller de Musics

08/08/2022
Dilluns

09/08/2022
Dimarts

10/08/2022
Dimecres

11/08/2022
Dijous

12/08/2022
Divendres

13/08/2022
Dissabte

14/08/2022
Diumenge
Festiu
Combo
4
Combo
3
Combo
5
Combo
2
Combo
6
Combo
1
Aula Omega Morente
Cabina
1
Cabina
2
Cabina
3
Cabina
4
Cabina
5
Cabina
6
Cabina
7
Aula
1
Aula
2
Aula
3
Aula
4
Cabina
8
Cabina
9
Cabina
10
Lliure
Ocupat
Classes Individuals
Classes Col·lectives
Classes de Combo