Taller de Musics

08/03/2021
Dilluns

09/03/2021
Dimarts

10/03/2021
Dimecres

11/03/2021
Dijous

12/03/2021
Divendres

13/03/2021
Dissabte

14/03/2021
Diumenge
Festiu
Combo
4
Combo
3
Combo
5
Combo
2
Combo
6
Combo
1
Aula Omega Morente
Cabina
1
Cabina
2
Cabina
3
Cabina
4
Cabina
5
Cabina
6
Cabina
7
Aula
1
Aula
2
Aula
3
Aula
4
Cabina
8
Cabina
9
Cabina
10
Lliure
Ocupat
Classes Individuals
Classes Col·lectives
Classes de Combo