Taller de Musics

14/01/2019
Dilluns

15/01/2019
Dimarts

16/01/2019
Dimecres

17/01/2019
Dijous

18/01/2019
Divendres

19/01/2019
Dissabte

20/01/2019
Diumenge
Festiu
Combo
4
Combo
3
Combo
5
Combo
2
Combo
6
Combo
1
Aula Omega Morente
Cabina
1
Cabina
2
Cabina
3
Cabina
4
Cabina
5
Cabina
6
Cabina
7
Aula
1
Aula
2
Aula
3
Aula
4
Cabina
8
Cabina
9
Cabina
10
Lliure
Ocupat
Classes Individuals
Classes Col·lectives
Classes de Combo